Лилии

Согласно Международной классификации лилий (1997 г.) все сорта отнесены к 9 разделам.
I.Азиатские
II.Мартагон
III.Кандидум
IV.Американские
V.Длинноцветковые
VI.Трубчатые
VII.Восточные
VIII.Межвидовые гибриды и сорта, не вошедшие в I -VII -е разделы
IX. Виды и разновидности, в том числе улучшенные.

Международный код показывает:
римская цифра - номер раздела
первая буква до разделителя - направление цветка:
a- вверх
b- в сторону
c- вниз
буква после разделителя \ - форма цветка:
a- трубчатая
b- чашевидная
c- плоская
d- изогнутая, чалмовидная
(Hits: 162104)

Подкатегории
  L.cernuum var. album (1)
  L. davidii var. davidii- Лилия Давида (2)
  L. formosanum 'Snow Queen' Лилия формозская (2)
  L. henryi Лилия Генри (12)
  L. lancifolium var. flore pleno (15)
  L. lancifolium v.splendens Лилия тигровая, разновидность яркая (5)
  L. Leichtlinii Лилия Лейхтлина (2)
  L. nepalense Лилия непальская (2)
  L. pensylvanicum, L. dahuricum Лилия пенсльванская, или даурская (10)
  L. pardalinum Лилия леопардовая (5)
  L. pumilum Лилия карликовая (4)
  L. regale Лилия королевская (10)
  L.regale 'Album' (6)
  L. speciosum var. album Лилия прекрасная, разновидность белая (3)
  L. speciosum var. rubrum Лилия прекрасная, разновидность красная (4)
  4 You (A-Tango) (2)
  Acapulco (О) VII (d) (0)
  Action (О) VII (a/b-c) (0)
  Adelina (А) I (a) (0)
  Advantage (LA) VIII(a/b) (5)
  Aerobic (LAA) VIII (3)
  African Queen (Au) VI (a) (14)
  Aktiva (О) VII (3)
  Albany (ОТ) VIII(a-b/b) (2)
  Algarve (LA) (VIIIa-b/c) (7)
  Allysee (ОТ) VIII(a-b/b) (4)
  Almeria (О) VII (a/) (1)
  Altari (OT) VIII(a-b/b) (=Sonora) (6)
  Amarone (A) I (a/) (1)
  Amazing (О) VII (a-b/-) (0)
  Anais-Anais (О) VII (a/-) (1)
  Anastasia (ОТ) VIII (bc/bd) (12)
  Annemarie's Dream (А) (4)
  Anna Theresia (А) I(b-c/c) (5)
  Apeldoorn (А) I (c) (0)
  Aphrodite (A) I (a(b)/) (12)
  Apollo (А) (=Blizzard) I (a) (4)
  Apricot Pixels (А) I(a/b) (6)
  Arabesque VII (c/d) (2)
  Arabian Red (О) VII (a/b) (1)
  Arena (О) VII (b) (5)
  Aruba (А) I (a) (0)
  Avelino (А) I (a/) (3)
  Avocado (ОТ) VIII(a/b) (11)
  Aubade (О) VII (2)
  Ballroom (LA) VIII (a/-) (9)
  Barbaresco VII (3)
  Barcelona (A) (0)
  Baruta (ОТ) (1)
  Bel Ami (A) I (a/b) (2)
  Belo Horizonte (А) I(a/b) (3)
  Belverdere (ОТ) VII (b) (1)
  Benjamin (A) I(a/b-c) (3)
  Berlin (О) VII (d) (1)
  Bestseller (LA) VIII (2)
  Beverly Dream (ОТ) (1)
  Birgi (LA) VIII (a/b) (2)
  Black Beauty (ОТ) VII (d) (10)
  Black Out (А) I (b/b) (11)
  Black Spider (А) (4)
  Bonbini (OT) (5)
  Boogie Woogie (ОТ) VIII(a-b/b) (6)
  Bourbon Brilliant (LA) VIII(a/b) (0)
  Brasilia (О) (4)
  Bright Brilliant (LOO) VIII (a/b) (0)
  Bright Diamond (LA) (a/b) (3)
  Brindisi (LA) VIII (a/b) (3)
  Broadway (O) VII (a-b/b-c) (2)
  Brunello (А) I (a) (2)
  Burgundy Splash (А-Tango) (7)
  Busseto (LA) VIII(a/b) (3)
  Butter Pixie (А) I (a) (1)
  California (LA) VIII (a/b) (6)
  Canberra (О) VII (b/) (0)
  Candy Club (OT) (3)
  Cannes (А) I (ab/) (3)
  Capuchino (A-Tango) (4)
  Carmine Diamond (LA) VIII (a/b) (3)
  Casa Blanca (О) VII (b) (4)
  Cassandra (О) VII (b)(d) (4)
  Cassini (O) (=Hermitage) VII (a/b) (1)
  Cavalese (LA) VIII (a/b) (2)
  Ceb Crimson (А) (=Crimson Pixie) (1)
  Ceb Dazzle (LA) (=Aladdin's Dazzle) VIII (4)
  Ceb Glow ( LA) (=Aladdin's Glow) VIII (6)
  Ceb Paint (А) (= Painted Pixie) (2)
  Centerfold (A) I(a-b/-) (15)
  Ceres (A) (5)
  Champagne Diamond (LA) VIII (a/b) (8)
  Cheops (А) I (a/b) (2)
  Chianti (А) I (a/-) (5)
  Chocolate Canary (А) I (c) (10)
  Cinnabar (А) I (a) (1)
  Citronella (А) I (c) (8)
  Coastline (A-Tango) (2)
  Cocktail Twins (А)(a/b) (9)
  Cocossa (OT) (1)
  Cola (3)
  Color Parade (О) VII (b/b) (0)
  Combat (LA) VIII (a/) (2)
  Compactino (О) (1)
  Con Amore (О) (1)
  Conca d'Or (ОТ) VIII (a/b) (17)
  Concerto (1)
  Connecticut King (А) I (a) (0)
  Corrida (A) (12)
  Corvara (O) (=Rio Negro) (a-b/b-c) (2)
  Costa del Sol (А) (a/b) (2)
  Courier (LA) VIII (a/b) (9)
  Crystal Baby (А) (2)
  Deliana (LA) (b/a) (4)
  Delta (А) (a-b/-) (2)
  Devotion (О) (b) (2)
  Diabolo (LA) (a/b) (1)
  Digital Globe (=Globe) ( LA) VIII(a/b) (2)
  Dimension (LA) (1)
  Distant Drum (О) VII(b-a/c) (4)
  Divine (LO) (a-b/a) (1)
  Dizzy (O) (c) (6)
  Dolcetto VIII(b/b) LO (0)
  Donato (ОТ) (a-b/b) (3)
  Donau (LA) VIII (5)
  Dot Com (А-серия Танго) (a/c) (8)
  Double Pleasure (О) (4)
  Double Sensation (А) (6)
  Double Surprise (О) VII (a-b/-) (0)
  Double Whisky (LA) VIII (a/b) (1)
  Dreamland (А) I (a) (2)
  Eagle (LOО) (a/b) (5)
  Elegant Crown (ОА) (a/c) (5)
  Elegant Lady (LO) (b-c/-) (4)
  Eleganza (А) (=Messina) (3)
  Elodie (А) (a/b) (14)
  Enchantment (А) I (a) (1)
  Entertainer (2)
  Ercolano (LA) VIII (a/b) (2)
  Eudoxia (ОТ) (4)
  Expression (О) VII (0)
  Eyeliner (LA) (a/b) (5)
  Fangio (LA) VIII(a/b) (11)
  Fata Morgana (А) I (a) (24)
  Fire King (А) I (b) (3)
  First Crown (ОА) VIII (a-b/b) (11)
  Flying Wing (А) I (b/b) (2)
  Forever Susan (А) (5)
  Formose (LA) (3)
  Frans Hals (LA) VIII(a/b) (1)
  Freya (LA) VIII (a/b) (2)
  Friso (ОТ) (4)
  Fuego Crown (ОА) VIII (a-b/b) (3)
  Für Elise (А) (=Fuer Elise) (2)
  Futura (ОТ) VIII (b/b) (1)
  Garden Affair (5)
  Garden Party (O) VII b (5)
  Garden Pleasure (ОТ) VIII(a-b/-) (=Passionale) (6)
  Gerrit Zalm (LA) (=Trebbiano) VIII(a/c) (8)
  Gibraltar (А) I (a) (Elite) (2)
  Gizmo (LO) (1)
  Glossy Wings (LA) VIII (a/b) (1)
  Golden Flame (А) I (a/b) (5)
  Golden Splendor (Au) (9)
  Golden Stargazer (О) VII (a-b/-) (6)
  Golden Temple (0)
  Golden Tycoon (LA) VIII (a-b/-) (2)
  Graffity (A-Тango) (17)
  Grand Cru (A) I (a) (15)
  Gran Paradiso I (a) (1)
  Halloween (А) I (a) (0)
  Hacienda (ОТ) VIII(b-a/b) (3)
  Hiawatha (A) I (b) (6)
  Heart Balance (А-Tango) (2)
  Hobuze (А) (=Marlène) I (a) (7)
  Holean (=America) (A) I (a) (3)
  Holecece (= Hoffrica Cancun) (A)I (a) (4)
  Holecici (=Blue Eyes) (A) I (a) (4)
  Holland Beauty (ОТ) VIII (b/-) (10)
  Honey Bee (Tango) (6)
  Honeymoon (ОТ) VIII (a-b/b) (5)
  Hot Lips (О) VII (b)(d) (3)
  Hyde Park (LA) (3)
  Hypnose (ОТ) (2)
  Ibarra (А) I (a/) (0)
  Ibiza (О) VII (a/-) (2)
  Indian Diamond (LA) VIII(a/b) (3)
  Iceberg (LA )VIII (a/b) (1)
  Italia (А) I (a) (7)
  Iverna (А) I (a) (2)
  Ivory Pixie (А) (1)
  Jacqueline (А) (0)
  Jameson (OT) (2)
  Jautri Berni Hybrids (=Gay Fellows) (А)I (b) (0)
  Jive (А) (a/b-c) (2)
  Jubileo (А) I (a/) (2)
  Kansas (А) I (a) (5)
  Kelso (LA) VIII (a/b-c) (1)
  Kentucky (LA) VIII(a/b) (17)
  Key West (О) VII(b-a/b-c) (3)
  King Pete (=Gugerna) (А) I (b) (7)
  Kissproof (О) (b) (3)
  Klaas de Jong (А) I (b/c) (2)
  Lacorno (LA) VIII (ab/b) (0)
  Lady Alice VI (/d) (5)
  La Mancha (O) (2)
  Lankon (2)
  Landini (A) I (a/b) (21)
  Latvia (A) I (a/b) (11)
  Leda (ОТ) VIII (a-b/b) (0)
  Lennox I (a) (0)
  Le Rêve (О) (='Joy') VII (b) (3)
  Linda (3)
  Lollypop (=Holebibi) (А) I (a) (14)
  Lombardia (О) VII (0)
  Loreto (A) I (a) (14)
  Lorina IX (0)
  Lovely Girl VII (b) (2)
  Luxor (А) (3)
  Lyon (А) I (ab/) (2)
  Mambo (O) VII(a-b/b) (1)
  Mango (А)I(a/-) (2)
  Manhattan (LA) VIII (2)
  Manisa (ОТ) VIII (a-b/b) (1)
  Marrakech (A) (=Hoffrica Marrakech) I (a) (9)
  Marseille (А) I (a) (3)
  Matrix (А) (a-b/b) (3)
  Maywood (ОТ) VIII(a/b-c) (7)
  Medaillon (А) I (a) (1)
  Mediterrannee VII (b)(d) (0)
  Medusa (O) VII (ab/) (3)
  Menorca (LA) VIII (a/b) (6)
  Menton (A) I (a) (0)
  Mero Star (О) (b\c) (3)
  Minstreel (А) (0)
  Miramar (А) (1)
  Miss Alice (=Senhora Alice) (А) (2)
  Miss France (O) VII (b/c) (3)
  Miss Luсy (O) VII (a-b/b-c) (5)
  Mister Job (ОТ) (3)
  Miyabi (LO) VIII (a-b/a-b) (2)
  Modern Style (LA) VIII (1)
  Mojave (О) VII (a/b-c) (1)
  Mombasa (LA) VIII (a/b) (2)
  Mona Lisa VII (b/d) (2)
  Mondriaan (О) VII (a/b) (2)
  Mont Blanc (А) I (a) (3)
  Montego Bay (OT) (3)
  Monte Negro (A) I (a) (5)
  Montezuma (О) VII (a-b/b) (5)
  Montreal (О) VII (b) (0)
  Montreux (A) I (a) (2)
  Mother's Choice VII (a/b-c) (0)
  Muscadet (О) VII (6)
  Nagano VII (a/-) (0)
  Napa Valley (А) (3)
  Narbonne (LA) VIII (/) (4)
  Navona (А) I (a/-) (7)
  Nello (А) I (a) (2)
  Nepal (А) I (a) (0)
  Nerone (А) I (a) (3)
  Netty's Pride (A-Tango) (10)
  New Orleans (LA) VIII (b/b) (0)
  Nomade (LA) (1)
  Nove Cento (А) I (a) (1)
  Nymph (ОТ) VIII(a/-) (9)
  Ocean Breeze (А-Tango) (4)
  Oklachoma City (7)
  Olina (A-Tango) (7)
  Olympic Star (О) VII (0)
  Orange Art (А-Tango) (5)
  Orange Cocotte (А) (3)
  Orange Electric (А) I(a/b) (6)
  Orange Jewel (OT) VIII(a-b/-) (1)
  Orange Pixie (А) I (a) (3)
  Orange Triumph (А) (1)
  Orange Twins (А) (0)
  Orange Tycoon (LA) VIII (a/b) (0)
  Orania (ОТ) VIII (b/-) (7)
  Original Love (LA) VIII(a-b/b) (4)
  Orly (LA) VIII (0)
  Paola (А) I (a-b/b-c) (2)
  Papiljo (О) VII(a-b/b-c) (1)
  Party Diamond (LA) (2)
  Patricia's Pride (А) (=Purple Rain) (3)
  Pavia (LA) VIII (a/b) (0)
  Pearl Caroline (А) (1)
  Pearl Jennifer (А) (3)
  Pearl Jessica (А) (2)
  Pearl Stacey (А) (7)
  Penthouse (О) (1)
  Pink Brilliant (LO) VIII(a-b/b-c) (1)
  Pink Giant (А) I (c) (9)
  Pink Heaven ( LO) VIII(b/a) (1)
  Pink Paradise (О) VII (d) (0)
  Pink Perfection (Т) VI (a) (16)
  Pink Pixels (А) (2)
  Pink Pixie (А) I (a) (0)
  Pink Tiger (1)
  Pink Twinkle (А) (5)
  Pinn Up (О) (2)
  Pirandello (LA) VIII(a/b) (0)
  Pisa (А) I (a/) (3)
  Pollyanna (А) I (a) (8)
  Pompei VII (b)(d) (0)
  Pontiac (ОТ) (1)
  Prince Promise (LO) VIII (b/b) (4)
  Prominence (А) (1)
  Prunotto (А) (3)
  Pup Art (A-Tango) (3)
  Purple King (ОТ) (1)
  Purple Prince (ОТ) VIII(a-b/a-b) (13)
  Purple Rain (A) I (a) (0)
  Purple Reign (A) I (ab/) (2)
  Queens Promise (LO) VIII (a-b/b) (3)
  Raggio di Sole (А) I (a/) (3)
  Real Time (LA) VIII (a/b) (2)
  Red Allert (LA) VIII (a-b/-) (8)
  Red Dutch (OT) I (a/c) (9)
  Red Hot (OT) (c-d/b) (10)
  Red Sensation (А) (1)
  Red Velvet (А) I (b) (4)
  Reinesse (А) I (a) (1)
  Renoir (А) I (ab/) (10)
  Robert Swanson VIII (b-c/b) (4)
  Robina (ОТ) (12)
  Rodilana (А) I(a/b) (3)
  Rodolfa (О) VII (ab/) (1)
  Rosato (О) VII (0)
  Rosella' s Dream (7)
  Rosy Dawn (О) (5)
  Rousseau (LA) VIII (a/c) (5)
  Royal Club (LA) (2)
  Royal Fantasy (LA) VIII (3)
  Royal Gold (regale) (4)
  Royal Highness (LA) (0)
  Royal Lace (LA) VIII (1)
  Royal Respect (LA) VIII (2)
  Royal Ruby (1)
  Royal Present (LA) (3)
  Royal Sunset (LA)VIII (ab/) (10)
  Royal Trinity (LA) (5)
  Salmon Classic (LA) VIII (2)
  Salmon Star (О) (5)
  Salmon Twinkle (А)(b-c/c) (4)
  Saltarello (OT) (5)
  Samarinda (LA) (1)
  Samur (LA) VIII (a/b) (10)
  Saule (А) I (b) (3)
  Satisfaction (ОТ) VIII(a-b/-) (8)
  Scarlet Star (LA) VIII (a/) (4)
  Scheherezade (OT) (c/d) (5)
  Seashell (А) I (b)(c) (1)
  Sea Treasure (LO) VIII (a-b/-) (4)
  Sempre Avanti (О) VII (b)(d) (2)
  Serrada (LA) VIII (ab/b) (1)
  Sheila (O) (=Zantrishei) (1)
  Shocking (ОТ) (a-b/b) (8)
  Siberia VII (a-b/b) (2)
  Sigma (О) VII (a/b) (0)
  Silk Road (ОТ) VIII (bc/b) (1)
  Simplon (О) VII (1)
  Sixth Sense (О) (2)
  Solemio (А)I (a) (0)
  Sorbet (А) I (a) (3)
  Sorbonne (О )VII (6)
  Sorpressa (A) I (a/) (7)
  Space Mountain (ОТ) VIII (a/b) (4)
  Sphinx (= Holecaca) (А) I (a/cd) (14)
  Splendens (тигровая) IX (0)
  Spring Pink (А) I (a) (8)
  Staccato (А) I (a) (1)
  Star Angel (О) VII (a/b) (1)
  Starfighter (О) VII (b)(d) (3)
  Star Gazer (O) VII (c) (10)
  Strawberry and Cream (2)
  Sugar Diamond (LA) VIII(a/b) (2)
  Sugar Jewel (А) I(a/c) (4)
  Sumatra (О )VII (b/b) (4)
  Suncrest (LA) VIII (a/b) (9)
  Sunny Crown (ОА) VIII(a/b) (11)
  Sweet-Kiss (А) (3)
  Sweet Surrender (A) I(b-c/c) (10)
  Tarragona (ОТ) VIII (b/b) (0)
  Tasmania (А) I(a/-) (3)
  Tiararoyal (О) (=Tiara) (2)
  Tiber (О) VII (b) (3)
  Tiger Edition (O) (3)
  Tiger White (А)I (c) (0)
  Tiger Woods (О) (3)
  Timaru (LA) VIII (a/b) (0)
  Time Out (O) VII (6)
  Tinos (A) I (a/b) (13)
  Tiny Athlete (А) I(a-b/b) (2)
  Tiny Hope I(a-b/-) (3)
  Tiny Icon’ I(a-b/b-c) (1)
  Tiny Nanny I(a-b/b-c) (1)
  Tiny Padhye I(a-b/b-c) (1)
  Tiny Puppet I(a-b/b) (1)
  Tiny Rocket (1)
  Tom Pouce (О) VII (a/b) (5)
  Top Gun (LA) (a/-) (7)
  Topsy (О) VII (ab/) (0)
  Toronto (А) I (a-b/-) (6)
  Touching (=Lavon) (OT) VIII(a-b/b-c) (3)
  Travatore (OT) VIII(b-a/b) (4)
  Treasure (О) VII (d) (0)
  Triumphator (LO)(=Zanlophator) VIII (b/b) (19)
  Tropical Breeze (A) (10)
  Tropic Diamond (LA) VIII (a/b) (8)
  Turandot (LA) VIII (a/b) (6)
  Twilight Life (LA) VIII (0)
  Umbria (А) I (a) (0)
  Urandi (ОТ) VIII(c/b) (10)
  Val di Sole (A) I (a/b) (2)
  Vanguard (A) I (b) (1)
  Vedea (O) (=Marco Polo, =Savona) VII (b) (7)
  Venix (А) I (a) (3)
  Vermeer (A) I (ab/) (9)
  Vilenzo (О) (1)
  Visaversa (ОТ) VIII (a-b/b) (6)
  Vitalio (LO) (2)
  Vivaldi (А) I (a) (7)
  Vogue (А) I (a) (0)
  White Elegance V (0)
  White Fox (L) (3)
  White Heaven IX (b/-) (0)
  White Kiss (А) I (a) (0)
  White Pixels (A) I(a/b) (11)
  White Tiger (А) I (b/-) (2)
  White Triumphator (=‘Zanlotriumph VIII(b/a) LO (2)
  White Twinkle (А) I (ab/b) (7)
  Willeke Alberti (O) VII (a/b) (2)
  Wizard (А) (3)
  Xotica (O) VII(a-b/b) (3)
  Yellow Cocotte (А) (2)
  Yellow Electric (3)
  Yelloween (OT) VIII (a/b) (7)
  Yellow Hornet (А) I (a/b) (1)
  Yellow Napa (3)
  Yellow Pixels (A) I(a/b-c) (5)
  Yellow Star (А) I (b) (=Yellow Tiger) (1)
  Yellow Tiger (тигровая) IX (0)
  Zagora VII (a-b/b) (3)
  Zantricob (=Cobra) (O) VII (a/b) (4)


Найдено: 1 фотографий 1 страницах. Показано: с 1 по 1.


Автор фото Feia

Автор фото Feia
Лилии

     Фотографий на странице: 

 Рейтинг@Mail.ru